đặt xe ngay

Đặt xe ngay chỉ từ 200.000 đồng

Rate this page

Đặt xe ngay nhận ưu đãi liền tay

 (Book a car now with instant offers)

Preferential Time Hours
Minutes
Seconds
book a car now

PRICE FOR PRIVATE CAR


Private Car
Type carPrice/ 1 Way
Sedan(Max 3 Pax -2 Baggages)70 USD 1,610.000 VND
Minivan(Max 4 Pax-3 Baggages)80 USD 1,840.000 VND
Van(Max 10 Pax – 6 Baggages)95 USD-2,180,000 VND
Bảng giá xe riêng
Mã sốtuyến đườngKhoảng thời gian4
chỗ ngồi
7
chỗ
16
chỗ ngồi
DNO1Sân bay Đà Nẵng về trung tâm thành phố Đà Nẵng
Phụ thu đón trả khách Intercontinental Đà Nẵng /Grand SheratonNaman Retreat/Shilla monogram
30 miu-1 chiều9$
7$
  
DNO2Tour Đà Nẵng Highlight Nửa Ngày
Phụ thu giờ
Phụ thu km
6 giờ 80km
1 giờ
10km
$55
$5
  
DNO3Đà Nẵng đi Hội an – Đà Nẵng( 1 ngày)

1 ngày 2 chiều (khứ hồi
)

$30  
DNO4Đà Nẵng đi Hội An
Phụ thu nếu tham quan núi Mablem
Phụ thu nếu tham quan chùa Phật Bà – Linh Ứng
I giờ- 1 chiều
1,5 giờ
2 giờ
$13
$7
$15
  
DNO5Đà Nẵng đi Cảng Sa Kỳ-Đảo Lý Sơn1 chiều-3 tiếng$70  
DNO6Đà Nẵng đi Công Viên Suối Khoáng Nóng Thần Tài1 ngày 2 chiều (Khứ hồi
)
$38  
DNO5Đà Nẵng đi đèo Hải Vân – biển Lăng Cô6 tiếng – 2 chiều (
Khứ Hồi
$40  
DNO6Đà Nẵng đi Vườn quốc gia Bạch Mã1 ngày -2 chiều (Khứ
hồi)
$115  
DNO7Đà Nẵng đi Cầu Vàng -Bà Nà Hills1 giờ -1 chiều$17  
DNO8Đà Nẵng đến Cầu Vàng – Bà Nà Hills- Đà Nẵng( 1 ngày)1 ngày – 2 chiều (khứ
hồi)
$34  
DNO09Đà Nẵng đi Hải Vân- Lăng Cô- Huế3,5 giờ-1 chiều$45  
DNO10Đà Nẵng đi Hải Vân – Lăng Cô – Huế – Đà Nẵng ( 1 ngày )1 ngày – 2 chiều (khứ hồi)$85  
DNO11Đà Nẵng -Mỹ Sơn – Đà Nẵng (chuyến đi trong ngày)1 ngày 2 chiều (Khứ hồi
)
1,5 tiếng
2 tiếng
5 tiếng
$55
$7
$15
$15
  
DNO12Đà Nẵng đến Nha Trang1 chiều -10 tiếng$275  
DNO13Đà Nẵng đến vụ thảm sát Mỹ Lai1 ngày khứ hồi$70  
DNO14Đà Nẵng đến động Phong Nha hay động Thiên Đường6,5 giờ

$160

  
DNO15Xe riêng Đà Nẵng đi Quy Nhơn6,5 giờ-1 chiều$160  
DNO16Xe riêng Đà Nẵng đi Hà Nội15 giờ-1 chiều$470  
DNO17Xe riêng từ Đà Nẵng vào Sài Gòn (Tp.HCM)18 tiếng 1 chiều$500
Price list private car (English)
CodeRoutesDuration4
Seats
7
Seats
16
Seats
DNO1Danang Airport to Da Nang city centre
Surcharge pick up & drop off Intercontinental Danang /Grand SheratonNaman retreat/Shilla monogram
30 miu-1 way9$
7$
  
DNO2Danang Highlight Half Day Tour
Surcharge over time
Surcharge over km

6 hour 80km
1 hour
10km
$55
$5
  
DNO3Da Nang to Hoi an – Danang( Day trip)

1 day-2 way (round
trip)

$30
  
DNO4Da Nang to Hoi an
Surcharge if visit the Mablem Mountain
Surcharge if visit Lady Buddha -Linh Ung pagoda
I hour- 1 way
1,5 hour
2hour

$13
$7
$15
  
DNO5Da Nang to Sa Ky Port-Ly Son Island1 way-3 hour
$70
  
DNO6Da Nang to Than Tai Hot spring Park1 day-2 way (Round
trip)
$38  
DNO5Da Nang to Hai Van Pass – Lang Co Beach6 hour -2 way (
Round Trip
$40  
DNO6Da Nang to Bach Ma national Park1 day -2 way (Round
trip)
$115  
DNO7Da Nang to Golden Bridge -Ba Na Hills1 hour -1 way$17  
DNO8Da Nang to to Golden Bridge – Ba Na Hills- Danang( Day Trip)1 day -2 way (round
trip)
$34  
DNO09Da Nang to Hai Van-Lang Co- Hue3,5 hours-1 way$45  
DNO10Da Nang to Hai Van – Lang Co – Hue – Danang( Day trip)1 day -2 way (round trip)$85  
DNO11Da Nang -My Son – Danang (day trip)1 day-2 way (Round
tip)
1,5 hour
2 hour
5 hour
$55
$7
$15
$15
  
DNO12Da Nang to Nha Trang
1 way -10 hour

$275
  
DNO13Da Nang to My Lai Massacre1 Day-Round trip
$70
  
DNO14Da Nang to Phong Nha cave or Thien Duong cave6,5 hour- way$160

  
DNO15Private car from Da Nang to Quy Nhon6,5 hour-1 way$160  
DNO16
Private car from Da Nang to Ha Noi

15 hour-1 way

$470
  
DNO17Private car from Da Nang to Sai Gon (HCM city)18 hour-1 way$500
价目表私家车
代码航线期间4个
座位
7个
座位
16个
座位
氮氧化物1岘港机场到岘港市中心
附加费接送 Intercontinental Danang /Grand SheratonNaman retreat / Shilla monogram
30 miu-1 路9$
7$
  
二氧化氮岘港亮点半日游
超时附加费
公里附加费
6小时80公里
1小时
10公里
55 美元
5 美元
  
DNO3岘港到会安-岘港(一日游)

1天2程(往返

30美元  
DNO4岘港到会
安如果参观 Mablem 山
附加费如果参观佛陀 – Linh Ung 宝塔
我小时 – 1 路
1.5 小时
2 小时
$13
$7
$15
  
DNO5岘港到沙基港-里山岛1路-3小时70 美元  
DNO6岘港到Than Tai温泉公园1 day-2 way (来回
)
$38  
DNO5岘港到 Hai Van Pass – Lang Co 海滩6小时-2路(
往返
40美元  
DNO6岘港到白马国家公园1天-2路(来回
$115  
DNO7岘港到金桥-巴拿山1小时-1路$17  
氮氧化物8岘港到金桥-巴拿山-岘港(一日游)1天-2程(往返
$34  
DNO09岘港到 Hai Van-Lang Co- 顺化3.5 小时 – 1 路$45  
氮氧化物10岘港到海云 – 浪姑 – 顺化 – 岘港(一日游)1天-2程(往返)$85  
DNO11岘港 – 我的儿子 – 岘港(一日游)1 天 2 路(圆头

1.5 小时
2 小时
5 小时
$55
$7
$15
$15
  
DNO12岘港到芽庄1 路 -10 小时275 美元  
DNO13岘港到美莱大屠杀1 日往返70 美元  
DNO14岘港到 Phong Nha 洞穴或 Thien Duong 洞穴6.5 小时

$160

  
DNO15从岘港到归仁的私家车6.5 小时 – 1 路$160  
DNO16从岘港到河内的私家车15小时-1路$470  
DNO17从岘港到西贡(胡志明市)的私家车18小时-1路500 美元
ລາຍການລາຄາລົດສ່ວນຕົວ
ລະຫັດເສັ້ນທາງໄລຍະເວລາ4
ບ່ອນນັ່ງ
7
ບ່ອນນັ່ງ
16
ບ່ອນນັ່ງ
DNO1ສະໜາມບິນ ດານັງ ເຖິງໃຈກາງນະຄອນ ດ່າ
ໜັງ ມີຄ່າບໍລິການຂຶ້ນ-ສົ່ງ Intercontinental Danang / Grand SheratonNaman retreat / Shilla monogram
30 miu-1 ທາງ9$
7$
  
DNO2Danang Highlight Tour ເຄິ່ງມື້
ມີຄ່າບໍລິການເກີນເວລາ
surcharge ໃນໄລຍະກິໂລແມັດ
6 ຊົ່ວໂມງ 80 ກິໂລແມັດ
1 ຊົ່ວໂມງ
10 ກິໂລແມັດ
$55
$5
  
DNO3ດ່າໜັງ ຫາ ໂຮ້ຍອານ – ດານັງ

1 ມື້ – 2 ທາງ (ໄປກັບ
)

$30  
DNO4ດ່າໜັງ ໄປ ໂຮ້ຍ
ອານ ຖ້າໄປທ່ຽວຊົມພູ ເມ
ເບິມ ຖ້າໄປຢາມພະພຸດທະເຈົ້າ-ລິງອຸງ
ຂ້າພະເຈົ້າຊົ່ວໂມງ – 1 ວິທີ
1,5 ຊົ່ວໂມງ
2 ຊົ່ວໂມງ
$13
$7
$15
  
DNO5ດ່າໜັງ ຫາ ທ່າເຮືອ Sa Ky – ເກາະ Ly Son1 ວິທີ – 3 ຊົ່ວໂມງ$70  
DNO6ດ່າໜັງ ໄປຫາ ສວນນ້ຳພຸຮ້ອນ ແທງໄຕ1 ມື້ – 2 ທາງ (
ໄປກັບ)
$38  
DNO5ດ່າໜັງ ຫາ ຫາຍວັນຜ່ານ ຫາດ Lang Co6 ຊົ່ວໂມງ – 2 ທາງ (
ໄປກັບ
$40  
DNO6ດານັງ ໄປຫາ ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Bach Ma1 ມື້ – 2 ທາງ (ໄປກັບ
)
$115  
DNO7ດານັງ ຫາ ຂົວທອງ-ບານາ1 ຊົ່ວໂມງ -1 ວິທີ$17  
DNO8ດ່າໜັງ ຫາ ຂົວທອງ-ບານາ-ດານັງ (ມື້ທ່ຽວ)1 ມື້ – 2 ທາງ (ໄປກັບ
)
$34  
DNO09ນະຄອນ ດ່າໜັງ ຫາ ໄຮ່ວັນ-ລານ ໂກ-ເຫວ້3,5 ຊົ່ວໂມງ – 1 ວິທີ$45  
DNO10ດ່າໜັງ ຫາ ຫາຍວັນ-ລ່ອງ-ເຫວ້-ດານັງ (ການເດີນທາງມື້)1 ມື້ – 2 ທາງ (ໄປກັບ)$85  
DNO11ດາ​ນັງ – ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ – ດາ​ນັງ (ມື້​ເດີນ​ທາງ)1 ມື້ – 2 ວິທີ (ຮອບ
ປາຍ)
1,5 ຊົ່ວໂມງ
2 ຊົ່ວໂມງ
5 ຊົ່ວໂມງ
$55
$7
$15
$15
  
DNO12ດ່າໜັງ ຫາ ຍາຈາງ1 ທາງ -10 ຊົ່ວໂມງ$275  
DNO13ດານັງ ກັບການສັງຫານໝູ່ My Lai1 ມື້ໄປກັບ$70  
DNO14ດານັງ ໄປຫາຖ້ຳຟອງຍາ ຫຼືຖ້ຳທຽນດວງ6,5 ຊົ່ວໂມງ

$160

  
DNO15ລົດສ່ວນຕົວຈາກນະຄອນດານັງໄປຫາ Quy Nhon6,5 ຊົ່ວໂມງ – 1 ວິທີ$160  
DNO16ລົດສ່ວນຕົວຈາກດານັງ ຫາ ຮ່າໂນຍ15 ຊົ່ວໂມງ – 1 ວິທີ$470  
DNO17ລົດສ່ວນຕົວຈາກ ດານັງ ຫາ ໄຊງ່ອນ (ນະຄອນ HCM)18 ຊົ່ວໂມງ – 1 ວິທີ$500

Add: H20/09 k14 Bùi Chát/Hòa Khánh Bắc/Đà Nẵng
Tel:  (+84) 963334097  Phone MR Khánh:  (+84)906574266 
Hotline/Zalo/Viber/Wechat/Kakaotalk/Line/Whatsapp: (+84 ) 963334097 hoặc (+84)935 336 905
Email:  danangviptransfer@gmail.com
Face:   Danangviptransfer
Web:https://danangviptranster.com/

đặt xe ngay

Book a car now

DMCA.com Protection Status
Contact Me on Zalo
×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?
Verified by MonsterInsights